Sydd av: Marlen Wilsgård Karlsen

Løper fra Quiltemagasinet. Ønsker du å å kjøpe noe? Ring mobil 90613636.