Personvern

I mai 2018 kjem det nye lover som regulerer personvernet. Her kan du lese lovteksten i EUs forordning om personvern. (Sjå link under) Merk at den norske oversettelsen foreløpig er en uoffisiell versjon. Forslaget til ny personopplysningslov er på høring og skal deretter behandles i Stortinget før teksten blir endelig.

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/uoffisiell-norsk-oversettelse-av-personvernforordningen.pdf

I korttekst betyr dette at alle opplysninger du deler med Desiree’s Lappeteknikk vil ikkje bli videreformidla til ein tredjepart. Eg har taushetsplikt ang vårt kundeforhold og alt det innebefatter.