Sydd av: W

Dette ble sydd for mange år siden, og sendt til Bolivia hvor det ble hengt opp på et dagsenter.