Sydd av: Sissel Bjerkelund

Stoff fra Desiree og eget lager. Brukt 60' diamond ruler.