Sydd av: Ann Hilde Sandvold

Teppe sydd av Kona Cotton og Chalk and Charcoal serien