Sydd av: Tone Kvalnes

Tittel på design: "Mot vår" Her i høstdrakt.